Priser på skøde

Der er fri prisdannelse blandt boligadvokater, så det er en god idé at undersøge markedet for dels, at finde den rigtige boligadvokat, samt at ramme en ydelse og pris, som man er fuldt ud tilfreds med. De fleste boligadvokater er i stand til at levere en fast pris for hele processen inden samarbejdet indledes, så du som køber ikke skal opleve at støde på uforudsete udgifter.

Prisen ligger oftest mellem 2.000-3.000kr på et skøde isoleret set. Denne ydelser er oftest standardiseret og du vil være i stand til at bede om en pris før boligadvokaten begynder sit arbejde.

I enhver bolighandel skal der udarbejdes et skøde, da skødet er det afsluttende dokument, som der sikrer køber retten til ejendommen og som fortæller offentligheden, at køber nu er ejer.

Tinglysningen koster altid fast: 1.660 kroner plus 0.6 % af købssummen eller den offentlige ejendomsvurdering. For et hus til 3 millioner kroner vil beløbet for tinglysningen derfor være 19.660 kroner – 18.000 kroner er 0.6 % af 3 millioner plus 1.660 kroner i fast udgift.

Eksempel:
Jeg køber et hus til 3 millioner kroner i en forstad til Aarhus. Jeg udfører selv skødeskrivningen og får resultatet kigget igennem af en advokat for 1.500 kroner. Nu skal skødet tinglyses. Det koster 1.660 kroner plus 0.6 % af 3.000.000 kroner = 18.000 kroner. Samlet set skal jeg altså betale 19.660 kroner for tinglysning af skødet og 1.500 kroner for tjekket af min skødeskrivning – altså samlet set 21.160 kroner.

Skødet bliver udarbejdet af købers boligadvokat og skal underskrives af både sælger og køber.

I skødet indgår følgende informationer:

 • Ejendommens adresse
 • Sælger og købers navne samt ejerandel
 • Købesummen
 • Overtagelsesdag
 • Panthæftelser
 • Servitutter
 • med mere.

Hvis sælger har lån i ejendommen, vil skødet blive tinglyst med anmærkninger om sælgers lån. Forinden sælgers bank indfrier / aflyser sælgers lån, skal de sikre sig, at købers bank har tinglyst nye lån, således at køber kan gøre brug af stempelrefusion. Det vil være købers boligadvokat som vil stå for dialogen med sælgers og købers bank herom. Når sælgers bank har aflyst lån i ejendommen, vil skødet blive tinglyst uden anmærkninger, hvorefter købers boligadvokat må frigive købesummen til sælger.

Overblik over skødets tilblivelse og godkendelse

For at overskueliggøre processen omkring skødet er her en tidslinje over forløbet:
 • Skødet udarbejdes af købers boligadvokat
 • Skødet underskrives af køber og sælger
 • Skødet sendes til tinglysning, og samtidig betales tinglysningsafgiften
 • Skødet bliver tinglyst med eller uden retsanmærkninger
 • Når skødet er endeligt tinglyst, har ejendommen officielt skiftet ejer

Refusionsopgørelse

I enhver bolighandel udarbejdes en refusionsopgørelse, medmindre andet er aftalt mellem parterne, eller skæringsdagen fastsættes således, at der ingen refusion er mellem parterne. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger.

Refusionsopgørelsen kan f.eks. indeholde følgende poster:
 • Ejendomsskat
 • Renovation
 • Forbrugsudgifter
 • Ejerskifteforsikringspræmie
 • Skorstensfejning
 • Vand og vandafledningsafgift
 • Grundejerforeningskontingent
 • Fællesudgifter til ejerforeningen
 • Oliebeholdning

Der vil enten være en refusionssaldo i købers eller sælgers favør.

Hvad koster et skøde?

Lige nu ligger priserne på følgende:
Fra :
Skøde
1.475 kr.
Se priser
Fra :
Skøde inkl. refusionsopgørelse
2.250 kr.
Se priser

Boligadvokat priser

Du kan finde de billigste priser på skøde her